Mevsim İklimlendirme

 • Keşif
 • 7/24
 • Endüstriyel Çözüm Ortağınız

Hizmetlerimiz

Havuz nem alma santrali

HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

 

Havuz nem alma santralleri kapalı yüzme havuzlarında bağıl nemi kontrol etmek, yüksek bağıl nemin binaya, mekanik sisteme ve insan sağlığına olumsuz etkilerinden korumak için tasarlanan merkezi iklimlendirme üniteleridir.

 

 

 

 • Amacı : Nem alma klima santralleri kapalı yüzme havuzlarında nem alma ve mevsim şartlarına göre istenilen sıcaklıkların sağlanması amacı ile kullanılır.

 

 • Görevi : Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının  %40-%64 değerleri arasında olması gerekmektedir. Bu değerlerin üzerine çıkması ortamda virüs, bakteri ve mantar gibi mikroorganizmaların oluşumunu ve çoğalmasını arttırır. Bununla birlikte metal ve ahşap yüzeylerde yoğuşan klorlu su korozyon etkisi yaratarak hasara neden olur. Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak, nem alma ile yani nem değerlerinin konfor şartlarında tutulması ile mümkün olmaktadır. Kapalı yüzme havuzlarında ortam şartları, havuz yüzey alanı ve havuz aktivitelerinden kaynaklı olarak su buharlaşmaktadır. Buna bağlı olarak ortamdaki nem miktarı yükselmekte ve nem oranının yüksek olması, İnsan vücudunda terlemeyi önlemektedir. Nem oranı belli bir sınırı aştığında, kişi terleyemediği için sıcak birikiminden dolayı rahatsızlık verici bir ortam oluşmaktadır. Vücut sıcaklığının artması sonucunda vücutta bıkkınlık ve metabolizmada yavaşlığa neden olabilir. Bu yüzden mahalin nem oranı konfor şartlarında tutulmalıdır.

 

 

 

 

Havuz Nem Alma Santrali Çeşitleri

 • %100 Taze Hava
 • Karışım Havalı
 • İç Havalı

 

 

%100 Taze Havalı Havuz Nem Alma Santrali Çalışma Prensibi

Mahalin taze hava ihtiyacının fazla olduğu durumlarda tercih edilen çalışma prensibidir. Ortam konfor şartından, taze hava mutlak nem değeri düşük, sıcaklık değeri dengededir. By-pass  ve karışım damperi kapalı pozisyondadır. Kompresörler devre dışıdır. Mahal havası ısı geri kazanım plakasından geçirilerek dış ortama atılır, taze hava ısı geri kazanım plakasından geçirilerek mahale iletilir.

Taze hava sıcaklığının ortam konfor şartlarından düşük olduğu durumda ise sulu tip ısıtıcı serpantin veya elektrikli ısıtıcı devreye girer.

 

 

Karışım Havalı Havuz Nem Alma Santrali Çalışma Prensibi

            Mahalin taze hava ihtiyacının az olduğu durumlarda tercih edilen çalışma prensibidir. Bu prensipte cihaz 2 farklı modda çalışır.

 • 1.MOD

Ortam konfor şartından,taze hava mutlak nem değeri düşük, sıcaklık değeri  dengededir. By-pass damperi kapalı, karışım damperi açık pozisyondadır. Kompresörler devrede değildir. Mahal havası ısı geri kazanım plakasından geçirilerek bir kısmı dışarı atılıriken,  kalan kısmı karışım hücresinde taze hava ile karıştırılır. Karışan hava ısı geri kazanım plakasından geçirilerek mahale iletilir. Taze hava sıcaklığının ortam konfor şartlarından düşük olduğu durumda ise sulu tip ısıtıcı serpantin veya elektrikli ısıtıcı devreye girer.

 

 

 

 

 • 2.MOD

Ortam konfor şartından, taze hava mutlak nem değeri yüksek, sıcaklık değeri düşüktür. By-pass damperi kapalı, karışım damperi açık pozisyondadır. Kompresörler devrededir. Mahal havası ısı geri kazanım plakasından geçirilerek evaporatör kısmında soğutulur. Soğuyan havanın bir kısmı dışarı atılırken, kalan kısmı karışım hücresinde taze hava ile karıştırılır. Karışan hava ısı geri kazanım plakasından geçirilerek kondenserde ısıtılarak nemi alınmış hava mahale iletilir. Kondenserde ısıtılan havanın sıcaklığının yetersiz olduğu durumda ise sulu tip ısıtıcı serpantin veya elektrikli ısıtıcı devreye girer.

 

 

 

 

İç Havalı Havuz Nem Alma Santrali Çalışma Prensibi

Mahalin taze hava ihtiyacının  olmadığı durumlarda tercih edilen çalışma prensibidir. Bu prensipte cihaz 2 farklı modda çalışır.

 • 1.MOD

Mahal havasının fazla nemli olduğu durumlardaki çalışma modudur. By-pass damperi kapalı, karışım damperi açık pozisyondadır. Kompresörler devrededir. Mahal havası ısı geri kazanım plakasından geçirilerek evaporatör kısmında soğutulur. Soğutulan hava karışım damperinden geçerek geri döner. Dönen hava ısı geri kazanım plakasından geçirilerek konderserde ısıtılarak nemi alınmış hava mahale iletilir.

Kondenserde ısıtılan havanın sıcaklığının yetersiz olduğu durumda ise sulu tip ısıtıcı serpantin veya elektrikli ısıtıcı mahale girer mahale iletilir.

 

 

 

2.MOD

Gece modu olarak bilinen bu çalışma modunda mahal havası ortam konfor şartlarındadır. By-pass damperi açık, karışım damperi kapalı pozisyondadır. Kompresörler devre dışıdır. Mahal havası By-pass damperinden geçerek tekrar mahale döner.

Mahal havası sıcaklığı ortam konfor şartından soğuk ise sulu tip ısıtıcı serpantin veya elektirikli ısıtıcı devreye girer.

 

 

Gece-Gündüz Çalışma Seneryoları

Kış Gece Pozisyonu

İç resürkile havası vasıtası ile ortamın nem ve sıcaklık degeri sabit tutulur, by-pass taze ve egzost havası damperlerinin pozisyonu ile dıs hava alınmaz.

 

 

 

 

Kış Gündüz Pozisyonu

Mahalde bulunan insan sayısına göre %10-20 arasında taze hava ve egzost damperi açık tutulur, %90-80 açık olan by-pass damperi vasıtası ile sirkülasyon sağlanır, nem ve sıcaklık istenilen değerlerde kademeli oransal olarak sabit tutulur.

 

 

 

 

Yaz Pozisyonu

Dış ortamının sıcaklığı iç ortamdan daha fazla, özgül neminin daha düşük olması durumunda bu işletim geçerlidir. Soğutma çevrimi ve son ısıtıcı kapalıdır. Heat – pipe sıcak havadan soğuk havaya ısı aktaracak yönde çalışır. Havalandırma ve nem alma işlemini dış hava oranını en fazla hissedecek şekilde yapmaktadır. İç havanın tamamına yakınının dışarı atılması sırasında fanlar çalışmaktadır.

 

HAVUZ KULLANIM ORANINA GÖRE ÇALIŞMA SENARYOSU

 

Nem Alma Santrali Ekipmanları

 • Fan
 • Filtreler
 • Otomasyon Panosu
 • Isı geri kazanımı
 • Scroll Kompresör
 • Evaporatör
 • Kondenser
 • Damper
 • Isıtıcı serpantin

 

 • Fanlar : Basınç farkı meydana getirerek havanın akışını sağlayan cihazlardır.İstenilen hızdaki hava hareketini sağlayıp mahale gitmesini sağlar. Kayış kasnak tahrikli radyal ve direkt tahrikli plug fanlar kullanılmaktadır.

 

 

 • Filtreler : Dışarıdan ve içeriden emilen hava için filtreler kolay takılıp sökülebilir şekilde monte edilmektedir. Filtre hücrelerinde servis kapısı bulunmaktadır.

 

 

       

 • Isı Geri Kazanımı : Nem alma santrallerinde 2 çeşit ısı geri kazanım ünitesi kullanılmaktadır.
 1.  Plakalı Isı Geri Kazanımı 
 2. Isı Borulu Isı Geri Kazanımı

 

 

 

 

 

 • Scroll Kompresör: Scroll Kompresörler rotor mili üzerine kurgulanan bir düzenekten oluşmaktadır. İç ve dış spiral mekanizması ve basma sübabı yardımı ile soğutucu gaz sistem içinde devir daim yaptırılır. Ayrıca kompresör gövde sıcaklığını ölçen bimetal koruma elemanları bulunmaktadır. Kompresör sıkıştırma mekanizmasından kaynaklanan mikro titreşimler özel kauçuk izalatörler yardımıyla absorbe edilir.

 

 

                   

 

 

 • Evaporatör: Evaporatör bataryası dx nem alma devresinde yüksek basınçlı likit durumdaki soğutucu gazın soğuk buhar haline getirilmesini sağlar. Evaporatör bataryası üzerinde sürekli yoğuşma meydana geldiğinden herhangi bir paslanıcı unsur bulunmaz. Evaporatör bataryası havuz nem alma santralinde havanın neminin alınmasında kullanılmaktadır.

 

 

 • Kondenser: Dx nem alma devresine kızgın buhar haldeki soğutucu gazı likit hale getirmeye yarayan elemandır. Kondernser bataryası havuz nem alma santralinde havuza gönderilen havanın ısıtılıp kurutulması için kullanılmaktadır.

 

 • Damper: Damperler havanın debi ayarı yapılması veya komple hava akışının kesilmesi gereken durumlarda kullanılırlar. Damper kanat milleri bir müşterek tahrik sistemi ile birbirine bağlantılıdır ve böylece beraber hareket etmektedirler. İstenilirse elle veya motorla kontrol edilmeye uygun yapıdadır.

 

 

 • Isıtıcı Serpantin:  Havuz nem alma santralinin karışım yaptığı veya % 100 taze hava ile çalıştığı kış aylarında havuza üflenen havanın ısıtılmasında kullanılmaktadır.

 

 

 

 

Nem Alma Santralinde Otomasyon Sistemi

İç sıcaklık, dış sıcaklık ve havadaki bağıl nem miktarına bağlı olarak sistemin hangi durumda çalışacağına karar vermektedir.

 

Oransal Nem Sensörü: Nem miktarını ölçmeye yarar.

Sıcaklık Sensörü: Dış ve iç ortamdaki sıcaklığı kontrol eder.

Basma Gazı Sensörü: Kompresör basma hattına monte edilir. Kompresör basma gazı sıcaklığını kontrol eder.

Basınç Prosestatı: Kompresör emme ve basma hattında basınç kontrolü yapar.

Defrost Sensörü: Evaporatör yüzey ısısını kontrol eder. Düşük sıcaklık durumunda buzlanmayı engellemek için by-pass selenoidini açar.

 

Fark Basınç Anahtarı: Taze ve dönüş havası filtresinde kirlilik kontrolü yapar.

 

Neden Nem Oluşur?

Ortam havasında bulunan su buharının kısmi basıncı doyma sıcaklığından düşükse ise havuz su yüzeyinde buharlaşma meydana gelir.

 

Havuz Nem Alma Santrali Örnek Bakım İşlemi

Taze Hava Bölümü Bakımı

 

 • Taze hava girişi damper ve damper motoru kontrolünün yapılması,
 • Taze hava girişi G4 filtre kontrolü, değişimi veya temizliğinin yapılması.
 • Isı geri kazanım bölümü plakalı ısı geri kazanım eşanjörü kontrolünün ve temizliğinin yapılması.
 • Isıtıcı-Soğutucu sulu batarya kontrolü ve temizliğinin yapılması,
 • Sistemimiz DX bataryalı ise DX batarya kontrolü ve temizliğinin yapılması.
 • Soğutma bataryası yoğuşma suyu drenajında bulunan toplu sifon kontrolünün yapılması.
 • Damla tutucu kontrolü ve temizliğinin yapılması.
 • Vantilatör hücresi temizliği, motor-fan mekanik kontrolü ve kayış-kasnak ayarının yapılması,
 • Klima santralimiz ec plug fanlı ise fanın kontrol ve ayar işlemlerinin yapılması.

 

Egzoz Havası Bölümü Bakımı

 • Mahalden emiş (dönüş) filtresi kontrolü değişim veya temizliğinin yapılması.
 • Aspiratör hücresi temizliği motor-fan mekanik bakımı ve kayış-kasnak ayarının yapılması
 • Plakalı ısı geri kazanım bölümü temizliği ve kontrolünü yapılması.
 • Egzoz damperi ve damper motoru kontrolünün yapılması.

 

Havuz Nem Alma Santrali Genel Kontrolü

 • Havuz nem alma santrali geneli metal aksam korozyon kontrolünün yapılması.
 • Panellerin kontrol edilmesi(Hava kaçağına neden olabilecek herhangi bir durum)
 • Havuz nem alma santrali otomasyon elemanlarının(sıcaklık sensörü, nem sensörü,donma sensörü, fark basınç anahtarı,acil stop,aydınlatma ve diğer ) kontrolü.
 • Havuz nem alma santrali gaz basınç kontrollerinin yapılması.
 • Havuz nem alma santrali MCC – DDC Pano kontrollerinin ve klemens bağlantılarının kontrolünün yapılması
 • Havuz nem alma santrali PLC kablo bağlantı ve yazılımsal kontrollerinin yapılması.
 • Havuz nem alma santrali invertör (sürücülerin ) kablo bağlantı ve parametre kontrollerinin yapılması

 


Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım