Mevsim İklimlendirme

  • Keşif
  • 7/24
  • Endüstriyel Çözüm Ortağınız

Hizmetlerimiz

Hijyenik Klima

HİJYENİK KLİMA SANTRALİ

 

- İç cidarları tamamen 304 kalite paslanmaz sacdan kaplı paneller,

- Paslanmaz sacdan imal edilmiş filtre ve batarya kızakları, susturucu kulis sacları,

- Gerekli görüldüğü zaman serpantinde soğutucu akışkanın  geçtiği bakır borular ve  alüminyum kanatlar paslanmaz çelikten imal edilebilmektedir.

 

 

 

 

 

Hijyenik Klima Santralleri Kullanım Alanları

 

Hastane ve özellikle ameliyat odaları, Kimya endüstrisi, İlaç üretim endüstrisi, Temiz oda iklimlendirmesi, Gıda endüstrisi gibi hijyenik ortamlar  için tasarlanan soğutma sistemlerinin, standartlarda belirtilen tasarım şartları ve çalışma koşullarını yerine getirmesi gerekmektedir.

 

 Bu hijyenik soğutma üniteleri ortamdaki,

-Sıcaklık

-Nem

-Hava değişim sayıları

-Parçacık ve mikro-organizma sayısı

-Basınç

-Hava akımı

-Hava hızı parametrelerini standartlarda belirtilen seviyelerde tutmalıdırlar.

 

Hijyenik ortamların iklimlendirme ve havalandırılmasında hijyenik klima santralleri kullanılmalıdır. Hijyenik sistemlerde kullanılan klima santrali konfor klima santrallerine göre ilave özelliklere sahip olmalıdır. Bu özellikler (Mobedi, 2002; Anıl vd., 2007);

 

1. Hijyenik klima santralleri, parçacık ve mikro-organizmaları klima kasetinden içeriye sokmamalı ve sızdırmaz bir yapıya sahip olmalıdır.

2. Hijyenik klima santralleri, içinde parçacıkların birikmesine izin vermemelidir. Bu nedenle santralin iç yüzeyleri düz olmalı, elemanlar gözenekli bir yapıya sahip olmamalıdır.

3. Hijyenik klima santralleri mikro-organizmanın oluşumuna izin vermemelidir. Bu nedenle klima santrali yüzeylerinde suyun birikmesine veya nem oranının yüksek olmasına izin verilmemelidir. Kullanılan bütün malzemeler mikro-organizma üretmeyecek yapıda olmalıdır.

4. Hijyenik klima santralleri rahatlıkla temizlenebilir olmalıdır. Temizlene bilirliğin sağlanabilmesi için klima santrali içinde bulunan elemanlara rahatça ulaşılmalıdır.

 

 

 

 

 

Bir hijyenik klima santralinin aşağıdaki elemanlardan oluşmaktadır:

 

a) Filtreler; Klima santraline alınan havanın içerdiği toz ve parçacıklardan arındırılması filtreler vasıtasıyla yapılmaktadır. Pratikte klima santrallerinin giriş ve çıkışında sırasıyla kaba (G4) ve orta filtreler (F7) bulunur. Genellikle F7 filtre yerine F9 sınıfı filtre tercih edilmektedir. Bu durumda birinci filtre kademesinde G4 filtreden sonra ilave olarak F7 filtre de kullanılmaktadır.  

 

 

Metal kafesli filtreler

 

Özellik ticari mutfaklarda havadan gresi ayrıştırmak için metal kafesli filtreler kullanılır. Bu filtreler, çıkış yönündeki bileşenleri gresli birikintilerden korur. Metal kafesli filtreler, kaba parçacıkların ayrıştırılması için ön filtre olarak da kullanılır. Özel metal kafes, düşük fark basıncı ile büyük bir yüzey sağlar. Bu yüzey bir yoğuşma yüzeyi görevi görür. Gresi absorbe eden su buharı metal kafesin üzerinde yoğuşarak gresi yüzeyin üzerinde bırakır.

 

 

Aktif karbon filtreleri

 

Gaz hâlindeki kokulu maddelerin ve kontaminantların, hidrokarbonların ve inorganik bileşenlerin kalıntılarının tutulmasına yönelik kartuşlar olarak aktif karbon filtreleri kullanılır. Havanın aktif karbon filtreden geçmesi için gereken süre, aktif karbonun hacmine ve 250, 450 veya 600 mm ölçüsünde olabilen kartuşun uzunluğuna bağlıdır. Kartuş ne kadar uzun olursa havanın geçme süresi de o kadar uzun olur. Filtre kartuşu, özel bir montaj plakasına takılır. Üç sabitleme noktasına sahip rakor bağlantısı ve düz bir conta güvenli ile güvenli şekilde takılma temin edilir. Filtre kartuşları 5 kg'a varan ağırlıklarda olabildiği için ayrı bir pakette tedarik edilir. Taşıma sırasında karbon tozu aşınması meydana gelebilir. Bu toz, filtre kartuşlarına hafifçe vurarak giderilmelidir. Devreye alma ve çalıştırma sırasında kartuşlardan karbon tozunun kaçması durumunda çıkış yönündeki oda temizlenmelidir. Her montaj plakası 16 adet kartuşu içerebilir. Kartuşlar gerekliliklere bağlı olarak galvanizli çelik sacdan, paslanmaz çelikten veya plastikten yapılmıştır. Montaj plakası galvanizli çelikten yapılmıştır ve isteğe bağlı olarak toz boya ile kaplıdır.

 

 

H14 sınıfı partikül filtreleri (HEPA)

 

Havadan en küçük parçacıkları ayrıştıran yüksek verimli filtre elemanlarıdır. EN 1822'ye göre MPPS (en geçirgen parçacık boyutu) için > %99,995'in üzerinde bir verimlilikle virüsler, bakteriler ve toksik tozları ayrıştırılır. Bu yüksek verimli filtreler, araştırma merkezleri veya tıbbi ve eczacılık tesisleri gibi alanlarda üfleme havasının mikropsuz olmasını temin etmek amacıyla klima santrallerinde son filtre kademesi olarak kullanılır. Yukarıda belirtilen verimlilik seviyesini elde etmek amacıyla filtre malzemesi, geniş bir filtre alanı temin etmek için özel olarak katlanmış neme karşı dirençli cam elyaf kâğıdıdır. Mini pileli filtre panelleri, filtre elemanı ile montaj çerçevesi arasında kaçağı önleyen çevresel bir contaya sahip alüminyum bir çerçeveye takılır. Her bir filtre elemanı, fabrikada kalitesini doğrulayan filtre tarama testine tabi tutulur. EN 1822'ye göre test edilen verimlilik seviyesini elde etmenin yanı sıra filtre panelleri, hijyen sektöründe kullanılmasına yönelik tüm gereklilikleri yerine getirir. Örneğin VDI 6022, DIN 1946-4, ÖNORM H 6021 ve ÖNORM H 6020 standartlarının gerekliliklerini karşılarlar.

 

 

 

 

b) Serpantinler; Serpantinler temizlik amacıyla kolaylıkla ulaşılabilir veya çıkartılabilir olmalıdır. Soğutucu serpantinden sonra kullanılan damla tutucu, serpantin üzerinde yoğunlaşan suyun klima santralinin diğer hücrelerine geçmesini engellemelidir. Ayrıca yoğuşma tavasında biriken su bekletilmeden santralden uzaklaştırılmalıdır. Bunun için çift yönlü yoğuşma tavaları tercih edilmektedir. Gerektiği durumlarda  tamamen paslanmaz çelikten oluşan serpantinler kullanılır.

 

c) Nemlendirici; Her ne kadar sulu nemlendiricilerin kullanılmasına şartlı olarak izin veriyorsa da hijyenik klima santrali içinde mikrobiyolojik oluşumlara yol açmamak için sulu nemlendiriciler yerine buharlı nemlendiriciler kullanılmalıdır Pratikte kireçlenmeye izin vermeyen ve şehir şebeke suyu ile çalışan buharlı nemlendiriciler kullanılmaktadır.

 

d) Fan ve motor Fan hücresi; Fan kaidesi ve fanın kendisi kolaylıkla temizlenebilir yapıda olmalıdır. Salyangozsuz plug fanların kullanımı tercih edilmektedir. Plug fanlarda kayış-kasnak mekanizmasının kullanılmaması bir avantajdır. Elektrik motor güvenlik sınıfı, motorun temizlenmesine izin vermelidir. e) Susturucu  malzeme havaya karışmamalı, ayrıca susturucu üzerinde ve içinde mikroorganizma ürememektedir. Susturucu üzerinde tozun birikmesine de izin verilememektedir.

 

f) Kaset; Yukarıda belirtilen elemanlar bir kaset içine yerleştirilmelidir. Hijyenik klima santrallerinde kaset de ilave özelliklere sahip olmaktadır. Hijyenik klima santrali kasetlerinde parçacıkların birikmemesi, hava kaçağının çok düşük olması, gerek iç gerekse dış yüzeylerde yoğuşmanın oluşmaması ve elemanlarının temizlene bilirliği önem taşımaktadır. Klima santralinin girişinde sızdırmaz kapatma (shut-off) damperi kullanılmaktadır.

 

 


Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım