Mevsim İklimlendirme

  • Keşif
  • 7/24
  • Endüstriyel Çözüm Ortağınız

Hizmetlerimiz

Hassas Klima

 

HASSAS KONTROLLÜ  KLİMA

 

 

 

Günümüzde her ölçümün ve işleyişin mükemmel olması için çok çalışılsa da, gözle görülmeyen ve hissedilemeyen bazı etkenler bu mükemmel işleyiş için sorun oluştururlar. İnsanlar tarafından hissedilemeyen bu etkenler ancak bir makinenin kusursuz yaklaşımıyla yakalanabilir. En ufak farklılıkta büyük sonuçlar doğurabilen sıcaklık ve nem farkı bunlardan biridir. Özellikle hassas ölçümlerin yapıldığı laboratuvarlar, bilgilerin depolandığı, önemli belge ve eserlerin muhafaza edildiği müzeler, arşiv  odaları, veri merkezleri, UPS odaları gibi mekânların hassas iklimlendirilmesi, en ufak hatanın büyük bir bilgi kaybı ve maliyetle sonuçlanması nedeniyle hayati önem taşır.

 

Veri merkezleri, sistem odaları, müzeler, arşivler, laboratuvarlar, UPS ve pano odaları, elektrik &elektronik ekipman odaları, bilgisayar ve telekomünikasyon sistemleri gibi mahaller insan konforunun ihtiyacından daha farklı tasarım ve iklimlendirme kriterlerine sahiptirler.

Matbaa makineleri de hassas klimaları ile iklimlendirilir.

 

Çalıştıkları süre boyunca bulundukları alana ısı yayan bu cihaz ve sistemlerde, doğru soğutma sağlanmaması halinde artan ısınma, veri kaybına ve sistemin kısa sürede ömrünü tüketmesine neden olur. Karşımıza çıkan diğer bir faktör olarak nem miktarında artış, elektronik cihazlarda oksitlenmeye bağlı kayıplar yaratır.

 

Bu sistemler, yoğun ısı üretimi oluşturan ısı kaynaklarını modelleyen ısı kazancı hesabı yapılıp hassas ve değişken ihtiyaçlara göre programlanarak, devamlılığı garantili olacak şekilde soğutulmalı ve istenen ısıl şartlarda faaliyet göstermesi sağlanmalıdır.

 

Hassas kontrollü klimalar, bu tür mahaller için gerekli sıcaklık ve nem kontrolünü sağlamaya yarayan iklimlendirme cihazlarıdır. Yılda 365 gün ve 24 saat çalışma esasına göre tasarlanan hassas kontrollü klima cihazları, gerekli sıcaklık, nem ve filtrasyonu sağlayarak elektronik ekipmanın çalışma ömrünü ve verimliliğini üst düzeye çıkarır.

Sistem odalarında kullanılacak hassas kontrollü klimalar için, aşağıdaki hususları dikkate almak gerekir. Bir iklimlendirme ürününden randıman alınabilmesi için, yalnız cihaz özelliklerinin yüksek teknik seviyede olması yeterli değildir. Doğru yapılan kapasite keşfi, düzgün bir montajın ve amacına uygun kullanım da çok önemlidir.

- Sistem odası büyüklüğüne ve cihazların ısı üretme miktarları göz önüne alınarak yedekli olarak çalışacak Hassas kontrollü (havanın yükseltilmiş taban altına üflenmesi) veya split klimaların temini yapılmalıdır. Kurulacak tertibatın kapasitesi, odada bulunan cihazların güç tüketimleri toplanarak belirlenir.

 

 

 

HASSAS KLİMA SEÇİMİ VE UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR ŞÖYLEDİR

 

- Hassas klimalar, sabit sıcaklık ve nemde çalışabilen, gerektiğinde nem alabilen yüksek kapasite ve debiye sahip cihazlardır. Duyulur ısı oranları, konfor için üretilen cihazlardan farklı olarak 0,9-1 arasındadır.

- Hassas klima cihazları iki ana üniteden; evaporatör (iç ünite) ve kondenserden (dış ünite) oluşur. İki ünite arasında soğutucu akışkan özelliği sağlayan ozon dostu R410A ve R407C gibi yeni nesil gazlar kullanılır.

- Belli tolerans aralıklarında nem ve sıcaklığı birlikte sağlayan bir tasarıma sahiptirler. Örneğin sistem odalarında önerilen sıcaklık aralığı 20 ilâ 22 °C, relatif nem ise yüzde 50-55 RH aralığındadır. Tekstil laboratuvarlarında ise istenen relatif nem oranı yüzde 60-80 RH aralığındadır.

- Sıcaklık +/- 1 °C ve nem +/- yüzde 5 RH toleranslarında sabitlenebilmektedir. İnternet üzerinden izlenebilme ve bina otomasyon sistemlerine bağlanabilme özellikleri, sistemin uzaktan izlenebilmesini mümkün kılar.

- Hassas klimalar, -30 °C ve +45 °C sıcaklık aralığında rahatlıkla çalışabilir.

- Hassas klima ile iklimlendirilecek mahallerin, ısı değişikliklerini içeriye ve dışarıya hissettirmeyecek malzemeler ile yapılması sağlanmalıdır.

- Hassas kontrollü klimalar için önemli kriterler; optimum soğutma yükü ve kurulu güç, ilk yatırım maliyeti ve işletme maliyeti, homojen sıcaklık ve nem oranının sağlanması için yüksek ısı kaynaklarının mahal içinde homojen dağılımının sağlanmasıdır.

- Kapasite tayininin, hassas iklimlendirme yapılacak olan mahalin ölçülerine göre değil; ortamdaki ısı yüküne göre yapılması ve ortamda bulunan cihazların ısı yüklerinin doğru belirlenmesi gerekir.

- İklimlendirilen ortama uygun cihaz kapasitesi belirlendikten sonra, doğru kapasitede cihaz seçilmeli ve homojen hava sirkülasyonunu sağlayacak hava dağıtım sistemi tasarlanmalıdır.

- İklimlendirilecek alan ve cihaz seçimi, işletmenin ileriye dönük büyüme beklentileri göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

- Hassas kontrollü iklimlendirme sistemleri yedekli olarak planlanmalı, herhangi bir arıza durumunda yedek klimanın devreye girmesi sağlanmalıdır.

- Cihazlar, elektrik kesintilerinden sonra, önceki set edilen değerde tekrar çalışacak özellikte olmalıdır.

- Cihazların, elektromanyetik dalga yaymaması ve çevredeki elektronik cihazlara zarar vermemesi önemlidir.

- Konfor uygulamalarında olduğu gibi hassas kontrollü iklimlendirme sistemlerinde de en büyük tüketim soğutma esnasında gerçekleşir. İşletme maliyeti düşük, yüksek verimli cihazlar avantaj sağlar.

- Cihazlarda; fanların EC plug tip, genleşme vanalarının elektronik sürücülü, kompresörlerin DC Inverter teknolojisine sahip olmaları önemlidir. Gelişmiş bir mikroprosesör ile kontrol edilmeleri, alçak ve yüksek basınç değerlerine doğrudan müdahale etme imkânı tanıması, yüksek enerji tasarrufu sağlaması ve zorlu çalışma koşullarında süreklilik sağlaması gerekir.

- Sistem tasarımında serbest soğutma (free-cooling) altyapısı, cihazın tasarım aşamasında düşünülmeli ve enerji tasarrufu sağlanmalıdır.

- İç ünite ile dış ünite arasındaki mesafe; performansı etkilemeyecek uzaklıkta, akışkan hızına ve yağ geri dönüşüne uygun çaplarda ve standartlarda, gerekli emniyet tertibatları ile tesis edilmelidir.

- Mahallerin inşai ve altyapılarına paralel olarak üfleme metodları seçilmelidir.

- Şartlandırılmış havanın homojen dağılımı ve dağıtım sistemi hassas iklimlendirmede çok önemlidir.

- Sistem odasının hassas kontrollü iklimlendirme çözümlerinde, soğuk hava koridorları için mümkünse minimum 30 cm yükseltilmiş döşeme uygulanmalı, hassas kontrollü iklimlendirme cihazının önden veya üstten emiş, döşeme altından üfleme modeli seçilmelidir. Bu şekilde döşeme altına üflenen soğuk hava, menfezler vasıtasıyla soğutmayı verimli olarak sağlayacaktır.

- Sistem odasının ölçülerine göre değil, ortamdaki ısı yüküne göre kapasite tayininin yapılması ve ortamda bulunan cihazların ısı yükünün  belirlenmesi.
 

- Dış ünite elektronik kartı ile dış ünite fan kontrolü yapılabilmeli, fan hızı en az üç kademeli olmalıdır. Bu kontrol sayesinde sistem basınçları ve ısı transferi kontrol altında tutulabilmelidir.

- Klima bir saat içerisinde minimum 10 defa ON-OFF yapabilmelidir. Ani ısı değişimlerinde tepki süresinin kısıtlanması sistem odalarına zarar verebilmektedir.

- Yapılacak döşemelerin antistatik özellikli, min. 30 dakika yangın dayanımı olan, üstündeki kabinet ve donanım ağırlığını karşılayacak mukavemette olması sağlanmalıdır.

- Hassas kontrollü klimalar, direkt genleşmeli olarak üretilebildiği gibi soğuk su serpantinli veya direkt genleşmeli+soğuk su serpantinli olarak da üretilebilir

- Amaca uygun cihaz modeli seçilmesi; elektromanyetik dalga yaymayan ve çevredeki elektronik cihazlara zarar vermeme özelliğinin olması, Özellikle bilgi işlem odaları için elektrik kesilmelerinden sonra, önceki set edilen değerde tekrar çalışmasını sağlayacak auto restart özelliğine ve A class enerji sarfiyatına sahip olması gereklidir.

- Hassas klimaların gelişmiş mikroişlemci kontrol paneli, günlük ve haftalık olarak programlama imkânı sunar. Tam otomatik çalışma özelliği geliştirilen özel yazılım ile cihazların soğutma, ısıtma, nemlendirme, nem alma ve filtrasyon fonksiyonları kontrol edilerek istenen hassas ortam şartları kolaylıkla sağlanır.

- Yedekli ve eş yaşlandırmalı sistemlerle, uzun ömür sağlanır ve garanti sonrası düşük bakım maliyeti avantajı sunulur

- Sistem odalarının önemi nedeniyle, kullanılacak klimaların yedeklenmesi, yani herhangi bir arıza esnasında ikinci bir klimanın devreye girmesi sağlanmalıdır.

- Müşteri ve mahal ihtiyacına göre geniş bir aralıkta tasarlanan  hassas kontrollü klimalar; alttan, önden veya üstten üfleme ve emişli olarak üretilir.

- Cihazların periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılması sağlanmalıdır. Doğru ve periyodik olarak yapılan bakımlar, sistemin daha verimli çalışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

 

Eskişehir hassas klima servisleri olarak bizler, bu tarz özel ekipmanları kullanan merkezlerde işleyişi aksatmadan hızlı bir şekilde çözüme ulaşmak için çalışıyoruz. Uzman ekibi ve ekipmanları ile hizmet veren Mevsim İklimlendirme ile iletişime geçerek siz de Eskişehir hassas klima sistemleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

.

 


Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım